Tarinani

Olen Marika Vepsäläinen ja olen antanut tilaa herkkyydelleni elämässäni välillä enemmän ja välillä vähemmän. Mitä vähemmän, sitä huonommin olen voinut.

Tein 10 vuotta digitaalisen liiketoiminnan ja palveluiden kehittämistä eri organisaatioissa Lontoossa ja Suomessa. Tuona aikana uuvutin itseni useaan kertaan hukkaamalla hyvinvointini kiireen, suorittamisen ja tarpeettoman uhrautumisen jalkoihin.

Viimeiset kymmenen vuotta olen toiminut konsulttina ja valmentajana oman yritykseni kautta. Yrittäjyyden tuoma vapaus on mahdollistanut sen, että olen voinut tutkia ja kokeilla laajemmin, miten voin hyödyntää herkkyyttäni rakentavana muutosvoimana sekä omassa että asiakkaideni elämässä, polttamatta itseäni loppuun.

Haluan auttaa herkkiä, erityisherkkiä ja herkkyydestään kiinnostuneita ihmisiä tiedostamaan ja päästämään irti rajoittavista uskomuksista ja toimintamalleista, jotka pitävät heitä jumissa jatkuvassa ylikuormittumisen kierteessä. Visionani on, että ihmiset vapauttavat herkkyytensä ja myötäelämisen kykynsä tukemaan sekä omaa että muiden hyvinvointia, kasvua ja onnistumista kaikilla elämän alueilla.

info@herkkajavahva.fi
050 575 9928
Kuva: Kristina Tsvetkova
https://www.facebook.com/elanorphotography