fbpx

Tarinani

Olen Marika Vepsäläinen ja olen antanut tilaa herkkyydelleni elämässäni välillä enemmän ja välillä vähemmän. Mitä vähemmän, sitä huonommin olen voinut.

Tein 10 vuotta digitaalisen liiketoiminnan ja palveluiden kehittämistä eri organisaatioissa Lontoossa ja Suomessa. Tuona aikana uuvutin itseni useaan kertaan hukkaamalla hyvinvointini kiireen, suorittamisen ja tarpeettoman uhrautumisen jalkoihin.

Viimeiset kymmenen vuotta olen toiminut konsulttina ja valmentajana oman yritykseni kautta. Yrittäjyyden tuoma vapaus on mahdollistanut sen, että olen voinut tutkia ja kokeilla laajemmin, miten voin hyödyntää herkkyyttäni rakentavana muutosvoimana sekä omassa että asiakkaideni elämässä, polttamatta itseäni loppuun.

Haluan auttaa herkkiä, erityisherkkiä ja herkkyydestään kiinnostuneita ihmisiä tiedostamaan ja päästämään irti rajoittavista uskomuksista ja toimintamalleista, jotka pitävät heitä jumissa jatkuvassa ylikuormittumisen kierteessä. Visionani on, että ihmiset vapauttavat herkkyytensä ja myötäelämisen kykynsä tukemaan sekä omaa että muiden hyvinvointia, kasvua ja onnistumista kaikilla elämän alueilla.

Ihmisen ajattelun ja toiminnan mallit ja itsetuntemuksen syventäminen niitä paremmin tiedostamalla ovat kiinnostaneet minua nuoresta asti. Olen suorittanut kandidaatin tutkinnon antropologiassa ja viestinnässä University of Londonissa. Nämä opinnot syvensivät ymmärrystäni siitä, miten ihmisten tavat hahmottaa maailmaa ja viestiä niistä keskenään vaikuttavat eri kulttuurien ja yhteisöjen ja niiden uskomusjärjestelmien muodostumiseen ja olemassaoloon.

Oman elämäni haasteiden ja kasvunpaikkojen inspiroimana olen opiskellut henkilökohtaisen, ratkaisuihin pyrkivän valmennuksen metodeja World Coaching Organisationin perus- ja jatkokoulutuksessa. Olen myös sertifioitunut Meridian Energetics Practitioner(registered trademark) – ja Meridian Energetics Inner Child Teacher(registered trademark) -menetelmissä, jotka koostuvat mm. visualisointiharjoitteista ja joiden tarkoituksena on tukea ihmisen henkistä kasvua ja kypsymistä. Menetelmät on kehitetty Kanadassa ja niiden opettajia on noin 30 eri puolilla maailmaa.

Eniten olen kuitenkin oppinut käytännön kautta, kun olen soveltanut eri koulutuksissa oppimaani tosielämässä niin oman itsetuntemuksen syventämisessä kuin valmennusasiakkaiden kanssa viimeiset kahdeksan vuotta työskennellessä.

info@herkkajavahva.fi
050 575 9928
Kuva: Kristina Tsvetkova
https://www.facebook.com/elanorphotography

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page